Verantwoordelijk voor tekst en inhoud:Asserstraat 34
9451 AD Rolde

vandijk@atar.nl
Mobiel: 06 - 12 15 91 85
KvK 04055966

© Atar Geotechniek.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
ATAR neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. ATAR sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op welke wijze dan ook. Alle informatie is vrijblijvend. ATAR behoudt zich het recht voor om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.

Algemeen
Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan ATAR en/of andere genoemde merken/namen. Deze website is een door ATAR ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website bent u met de volgende punten eens.

Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door bestaande wetgeving beschermd.

Copyright en andere rechten
De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van ATAR of derden en mag op geen enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciële doeleinden worden gecopiëerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Links
ATAR neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit deze website zijn verlinkt, danwel vanuit deze website zijn te bereiken.

Internetpresentatie:
Blixxum! Design

Contact

Asserstraat 34
9451 AD Rolde
info@atar.nl
Mobiel: 06 - 12 15 91 85