Onze diensten

   Advies

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van alle voorkomende geotechnische rapportages. Denk daarbij onder andere aan het uitwerken van een funderingsadvies, het uitvoeren van zettingsprognoses en bemalings- en damwandberekeningen.


   Toezicht
ATAR Geotechniek levert in samenspraak met alle betrokken partijen onafhankelijk toezicht bij alle soorten geotechnische werkzaamheden. Onze meerwaarde is dat we de theorie en de praktijk samenbrengen en in het geval van problemen snel en gedegen naar een oplossing kunnen zoeken.


   Controle

Het uitvoeren van een (kwaliteits)controle verzekerd onze opdrachtgevers van de bruikbaarheid van het gewenste product. Is de aan gebrachte grondverbetering voldoende verdicht? Zijn de trillingsniveaus gedurende het heiwerk acceptabel? Vertoont de paalschacht van de in de grond gevormde paal discontinuïteiten? Atar Geotechniek kan dergelijke vragen beantwoorden door deze in het veld te toetsen, de meetresultaten te interpreteren en in voornoemde gevallen een oplossing aandragen.

Contact

Asserstraat 34
9451 AD Rolde
info@atar.nl
Mobiel: 06 - 12 15 91 85